NIAID Emerging and Re-emerging Infectious Diseases NIAID Bioinformatics Resource Centers NIAID Structural Genomic Centers Center for Structural Genomics of Infectious Disease
Seattle Structural Genomics Center for Infectious Disease

MytuD.01655.a: Flavin-Dependent Thymidylate synthase Rv2754c

Target Characteristics

from organism: Mycobacterium tuberculosis H37Rv
most recent status: in PDB
center reference id: MytuD.01655.a
is community request: True
associated disease: Tuberculosis
NIH risk group: 2
is select agent: False
NIH priority
pathogens category:
IIIC

Ordering Clones & Proteins

If there are materials available for this target, they will be listed below. Materials can be ordered from SSGCID using the button in the "order material" column. Clicking the button will add the material to a virtual cart. You may order multiple materials at a time at no cost to you, as this contract is funded by NIAID. When you are ready to place your order, click the "Place Order" link which will appear in the top right corner of the page after you place your first item in your cart.

Structures

image of structure for 3GWC
3GWC
Deposited: 3/31/2009
Determination: XRay
Diffraction Image
Clone: MytuD.01655.a.K1.GE40818
Protein: MytuD.01655.a.K1.PD00083
image of structure for 3HZG
3HZG
Deposited: 6/23/2009
Determination: XRay
Diffraction Image
Clone: MytuD.01655.a.K1.GE40818
Protein: MytuD.01655.a.K1.PD00083

Publications by SSGCID

Increasing the structural coverage of tuberculosis drug targets.
Abendroth J, Abramov A, Armour B, Barrett LK, Baugh L, Begley DW, Buchko GW, Choi R, Clifton MC, Dieterich SH, Dranow DM, Edwards TE, Fairman JW, Ferrell M, Fox D, Gardberg AS, Hewitt SN, Lorimer D, Lyons-Abbott S, Mundt E, Muruthi MM, Myers J, Myler PJ, Napuli AJ, Phan I, Sekar A, Serbzhinskiy D, Stacy R, Staker BL, Stewart LJ, Taylor BM, Thompkins K, Tran N, Van Voorhis WC, Zhang Y
Tuberculosis (Edinb) - 2014
volume 95, issue 2, pages 142-8
PMID: 25613812; PMCID: PMC4361283
PDB: 3GVC, 3GVG, 3GWC, 3H7F, 3H81, 3HE2, 3HWI, 3HWK, 3HZG, 3ICO, 3KHP, 3LLS, 3MOY, 3MPZ, 3MYB, 3NDN, 3NDO, 3NF4, 3NG3, 3NJD, 3NWO, 3O0M, 3O38, 3OC6, 3OC7, 3OEC, 3OI9, 3OKS, 3OL3, 3OL4, 3OME, 3P0T, 3P2Y, 3P4I, 3P4T, 3P5M, 3P85, 3PE8, 3PGX, 3PK0, 3PPI, 3PXX, 3PZY, 3Q1T, 3Q8N, 3QBP, 3QDF, 3QH4, 3QHA, 3QIV, 3QK8, 3QKA, 3QLJ, 3QMJ, 3QRE, 3QUA, 3QUV, 3QXI, 3QXZ, 3QYR, 3R0O, 3R1I, 3R1J, 3R20, 3R2N, 3R4T, 3R6H, 3R6O, 3R7K, 3R8C, 3R9P, 3R9Q, 3R9R, 3R9S, 3R9T, 3RD5, 3RD7, 3RD8, 3RFQ, 3RIH, 3RR2, 3RR6, 3RRP, 3RRV, 3RSI, 3RV2, 3S55, 3S82, 3SBX, 3SF6, 3SLL, 3SVK, 3SVT, 3SWO, 3SWT, 3SWX, 3SX2, 3T3W, 3T7C, 3TAV, 3TCR, 3TDE, 3TJR, 3TL3, 3TLF, 3TRR, 3TSC, 3TX2, 3TZQ, 3TZU, 3U0A, 3U0B, 3UCX, 3UVE, 4DI1, 4DIE, 4DQ8, 4DXL, 4ED4, 4EGE, 4EGF, 4EMD, 4EO9, 4EYE, 4F3W, 4F47, 4FFC, 4GK6, 4HDT, 4HR3, 4I1Y, 4IJN, 4IV6, 4IZ9, 4J5I, 4KAM, 4LGV, 4O2D, 5EJ2

External Resources

Resource Reference ID
OrthoMCL: OG5_136913
PATRIC ID: fig|83332.12.peg.3070
RefSeq: NP_217270.1
TubercuList: Rv2754c
MTB Network Portal: Rv2754c
UniProt: P9WG57

Orthologues for Rv2754c

Species % Identity % Coverage Clones Proteins Structures
smegmatis 86 100 0 0 0
leprae 82 100 0 0 0
thermoresistibile 82 100 1 0 0
abscessus 79 100 0 0 0

Enzyme & Pathway Information

Pathway Pathway ID EC Number
pyrimidine deoxyribonucleotides de novo biosynthesis III PWY-6545 2.1.1.148

Sequences

These sequences are the native gene sequence; sequences of constructs derived from these sequences may differ due to codon optimization or other protocols. To find the specific sequence of any material you may have ordered, click on the "more" button next to the name of that material.
AA Sequence
MAETAPLRVQ LIAKTDFLAP PDVPWTTDAD GGPALVEFAG RACYQSWSKP NPKTATNAGY LRHIIDVGHF SVLEHASVSF YITGISRSCT HELIRHRHFS YSQLSQRYVP EKDSRVVVPP GMEDDADLRH ILTEAADAAR ATYSELLAKL EAKFADQPNA ILRRKQARQA ARAVLPNATE TRIVVTGNYR AWRHFIAMRA SEHADVEIRR LAIECLRQLA AVAPAVFADF EVTTLADGTE VATSPLATEA LEHHHHHH

NT Sequence
atggctcaaa aaccaaattt tctaaaaaaa ttaatttccg cagggttggt aactgcttct acagctacca tagtagccag ttttgcaggt tcagctatgg gtgctgctat acagcagaat agaacaacaa acggcgctgc tacaactgtt gatggtgcgg gatttgacca aactgccgct cctgcaaatg ttggagttgc tctaaatgca gttattactg ctaatgctaa taatggtatt aatttcaata ctccagccgg tagttttaac ggtttgttgt taaatactgc aaacaattta gcagtgacag tgagtgaaga tactacctta gggttcatca ctaatgttgt tcataacgct cactccttta accttacgct taatgccggt aaaactctta ctataacagg tcaaggtgtt actaatgcac aagctgctgc tacaaaaaat gctcaaaatg ttgttgtaca atttaataat ggtgctgcta ttgacaataa tgatcttaaa ggtgtaggaa gaatagactt cggtgctccg gcttctacat tagtatttaa tttagcaaat cctacaactc aaaaagctcc tcttatactt ggagataatg ctgtaatagc taatggtgtt aacggtacat taaatgttac taatggattt attcaagttt caaataaaag ttttgctact gttaaggcaa ttaatatcgc tgacggtcaa ggtatcatat tcaatactga tgctaataat gctaatactt taaatttaca agcaggtggt actactatta attttactgg aacagacggt acgggtagat tagtattatt aagtaagcat gctgctgcta ccaactttaa cattacagga agtttaggcg gtaatctaaa aggtgttatc gaatttaaca ctgttgcagt agacggtcaa cttacagcta atgcaggcgc tgctaatgca gtaataggta ctaataatgg cgcaggtaga gctgcaggat ttgttgttag cgtagataat ggtaaggtag caacaatcga tggacaagtt tatgctaaag acatggttat acaaagtgct aatgcaactg ggcaagtaaa ttttagacac atagttgatg ttggtgcaga cggtactact gcctttaaaa cagcagcttc taaagttaca ataacccaag actcaaactt tggtaatact gattttggta atcttgcagc acagattaaa gttcctaatg ctataaccct taccggtaat tttacaggtg atgctagcaa tcccggtaac actgcaggtg tgataacttt tgatgctaac ggtactttag aaagtgctag tgcagatgca aatgttgcgg tgacaaataa tattacagca attgaagcat caggtgccgg agttgtccaa ttatcaggaa cacatgctgc cgagttacgt ttaggaaatg ccggttctat ctttaaactt gctgacggta cagttataaa cggtaaagtt aaccaaactg ctcttgtcgg cggtgctctt gcagccggta ctattacctt agacggtagt gctacaatta ccggcgatat agggaacgct ggcggtgctg ctgcgttaca acgcattact ttagctaacg atgctaaaaa aacattaaca cttggtgggg caaatattat cggtgctggt ggtggaacga ttgatttgca agctaacggt ggtactatta aattaacaag cactcaaaat aatattgtag ttgattttga tttagctata gctactgatc aaacaggcgt tgttgatgcg agtagcctaa caaatgctca aactttaact attaacggta aaatcggtac tattggagct aataataaaa ctcttggaca atttaatatt ggctcaagta aaacagtttt aagtaacggt aatgttgcta ttaacgagtt agttattgga aatgacggtg cagtacaatt cgctcatgat acttatttaa taacaagaac tacaaatgct gccggtcaag gtaaaataat atttaatcct gttgtcaata atggtacaac tcttgcagcc ggtacaaatt taggtagtgc tacaaatcca cttgcagaaa ttaattttgg atctaaaggg gttaatgttg atactgtatt aaatgttggt gaaggtgtaa atttatatgc tactaatatt actactaccg atgctaacgt aggttctttc gtctttaatg ccggtggaac aaatatagta agcggtacag tcggtggaca gcaaggtaat aagtttaata ctgtagcatt agagaacggt actactgtta agttcttagg taatgcaaca tttaacggta acactacaat tgcagctaat tctaccttac aaatcggtgg taactatact gcagactgtg ttgcatctgc cgatggtacc ggtatagtag aattcgttaa caccggtcct attaccgtaa cattaaacaa acaagctgca cctgttaatg ctttaaaaca aataacggtt tctggtcccg gtaacgtagt gattaatgag ataggtaatg caggtaatca tcatggtgcc gtgactgata cgattgcttt tgaaaattca agtttaggtg cagttgtatt cttacctaga ggcattccat tcaatgatgc aggcaacaca atgcctttaa caattaaaag taccgtaggt aataaaacag ctaaaggttt tgatgttcct agcgtggttg ttttaggtgt tgatagtgtc atcgctgacg gtcaagtaat cggtgatcaa aataatatcg taggtctagg tcttggaagc gataacggca taatcgttaa tgctactaca ttatatgcag gtatcagtac tctaaacaat aatcaaggta ctgtcacact tagcggtggt gttcctaata cccctggtac agtttatggc ttaggcacag gtattggcgc ttcaaagttc aagcaagtaa cgtttactac agactataac aacttaggta atattattgc aactaacgca acaattaatg acggtgtaac tgttactaca ggcggtatag ccggaatagg ttttgacggt aaaattactc ttggaagtgt taacggtaac ggtaatgtaa gatttgctga cggtatattg tctaattcta caagtatgat tggtactact aaagctaata atggtactgt aacttattta ggtaatgcat tcgtcggtaa tataggtgat tcagatactc ctgtagcttc tgttagattt acaggtagtg atagtggtgc aggattacaa ggaaatattt attcacaagt catagacttt ggtacttata acttaggtat tgtaaattct aatataattt taggcggcgg tactactgct attaacggta aaatcgatct tgttacaaat actttaacat ttgcaagtgg tacttcaaca tggggaaaca atacttctat tgaaactact ttaacattag caaacggtaa tataggtcac atcgttatct tggaaggtgc gcaagttaat acaacaacca caggaactac aaccattaaa gtacaagata atgccaatgc aaatttcagt ggtacacaaa cttatacttt aatccaaggt ggtgctagat ttaacggtac tttaggaagt cccaactttg ctgtaaccgg aagtaatcgt ttcgtaaatt acagtttaat acgtgctgct aaccaagatt atgtaataac acgtactaac aatgcagaaa acgtagttac taatgatatc gcaaatagtc cgtttggagg tgcaccgggt gtagatcaga acgttacaac atttgtaaat gcaactaata ctgcagcata taataatctt cttttagcta aaaatagtgc taattctgct aactttgttg gagctatcgt taccgataca agtgcggcca taactaatgt acaattagat ttagctaaag atatccaagc tcaacttggt aacagattag gtgctcttag atatttaggt actcctgaaa ctgctgaaat ggctggacct gaagctggag caatatcggc tgcggttgct gcaggtgacg aggctattga taatgtagct tacggtatat gggcaaaacc tttctatact gatgcacatc aaagtaagaa aggtggttta gctggttata aagctaaaac caccggtgtc gtaatcggtt tagatacgct agctaacgat aatttaatga tcggtgctgc tatcggtatc actaaaactg atataaaaca tcaagattat aagaaaggtg ataaaaccga cgttaacggt ttctcattct ctctatatgg tgcccagcag cttgttaaga acttctttgc tcaaggtagt gcaatattta gcttaaacca agtgaagaac aaaagtcagc gttacttctt cgatgctaac ggtaatatga gcaagcaaat tgctgccggt cattacgata acatgacatt tggtggtaac ttaacagtcg gttatgatta caatgcaatg caaggtgtgt tagtaactcc aatggcagga cttagctact taaagtcttc tgacgaaaac tacaaagaaa ccggtacaac agttgcaaac aagcaagtta acagcaaatt tagcgataga accgatttaa tagtaggtgc taaagtagcc ggcagtacta tgaacataac tgatcttgcg gtatatccag aagttcacgc ttttgtggtt cacaaagtaa ccggtagatt atctaaaact cagtctgtat tagacggaca agttactccg tgtatcaacc agcctgacag aaccactaaa acatcttata atttaggttt aagtgcaagc ataagatctg atgctaagat ggagtacgga atcggttacg atgctcagat ttcaagtaaa tatactgcac atcaaggtac tctaaaagtc cgtgtaaact tctaa

© 2023 Seattle Children's Research Institute. All rights reserved.